laATSTE NIEUWS

30.10.2010 : Drugspreventie

 

23.10.2010 : Filmavond

 

17.10.2010 : Jongerenvergadering

ANDERE INFORMATIE

UNDER CONSTRUCTION

introducTIE

Wie zijn wij ?

SEMERSAH vzw : “IETS BETEKENEN VOOR JONGEREN !”
Wij zijn een vereniging die volledig gedragen wordt door vrijwilligers.
SEMERSAH levert een bijdrage aan het welzijn van jongeren.
Daartoe verbindt zij jongeren en organisaties, helpt en ondersteunt. Professioneel, doelgericht, betrouwbaar en betrokken. SEMERSAH organiseert activiteiten dichtbij jongeren; alleen en in samenwerking met anderen. Jongeren krijgen ruimte, ontwikkelen en ontplooien zich en hebben weer greep op hun welbevinden.

Hoe maken we deze waar ?

We zorgen ervoor dat jongeren elkaar op een ontspannen manier kunnen ontmoeten. We bieden hulp aan jongeren en hechten bijzondere zorg aan extra kwetsbare jongeren. Wij geven deze jongeren een duwtje in de rug om weer mee te doen, op de arbeidsmarkt, thuis op school, overal in de maatschappij. We zorgen ervoor dat jongeren toegang hebben tot informatie die voor hen belangrijk is en bieden hulp aan jongeren in psychische nood. We signaleren maatschappelijke problemen en bieden innovatieve oplossingsmogelijkheden. We hebben de kennis in huis over sociaal-maatschappelijke vraagstukken en willen die graag delen.

Waarmee, waar en voor wie?

Kengetallen van SEMERSAH: · ruim 450 vrijwilligers · tientallen samenwerkingspartners · bedient gemeenten in Limburg ( Beringen ). Kwetsbare jongeren (Jongeren wiens ontplooiing belemmert worden omwille van verschillende factoren : jongeren met attitude problemen, drugsproblemen, drankproblemen, omwille van hun cultuur. )

SEMERSAH, samen met andere organisaties

Samenwerken is de basis voor werken aan onze omgeving. SEMERSAH is een gewilde samenwerkingspartner en organiseert regelmatig activiteiten met onze partners. Wederzijds zoeken we elkaar op: SEMERSAH en bijvoorbeeld de gemeentelijke opdrachtgever, vrijwilligers, buurtbewoners, scholen, huisartsen, bibliotheken, politie, CAD en instellingen voor jeugdzorg. Dit kan ook niet anders. Want al deze organisaties maken ook deel uit van de omgeving van mensen. SEMERSAH ziet het als een van de kerntaken een sterk netwerk op te bouwen in het welzijnswerk en met bijvoorbeeld de (geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs, de hulpverlening in de tweede lijn, buurtorganisaties en verschillende gemeentelijke diensten, verenigingen en stichtingen.

 

SEMERSAH vzw